Allmänt om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och av alla de olika typer av cancerformer som man känner till är det just denna som drabbar hela 30 %. Idag vet man mycket mer om sjukdomen och prognosen för en kvinna som fått diagnosen på ett relativt tidigt stadium är extremt god. Man räknar med att mellan 90-95 % av alla kvinnor som fått bröstcancer blir fullt friska och det är tack vare forskning och organisationer som Bröstcancerförbundet som så många överlever idag.

Här kommer du att kunna läsa om sjukdomen, hur man förebygger och behandlar den och hur man själv kan bli en aktiv kämpe mot den. Detta görs på många olika sätt:

  • Prevention – Hur kan man slippa drabbas av bröstcancer? Även om sjukdomen i vissa fall är ärftlig så kan man vidta åtgärder för att minska risken att drabbas. Regelbunden motion har visat sig vara ett effektivt sätt att motverka cancer, och det har delvis att göra med att man ökar det egna immunförsvaret mot cancern. Detta är också viktigt när det kommer till rehabiliteringen efter en operation eller behandling då människor som har god kondition återhämtar sig snabbare. Forskare undersöker även hur kostvanor och allmän livsstil påverkar risken att få bröstcancer och det är oerhört viktigt att man ständigt utforskar riskfaktorerna.
  • Behandling. Bröstcancerfonden sponsrar olika forskningsprojekt som handlar om hur man kan bäst bota patienter. Nya metoder vad gäller kirurgi, medicinering och kombinationsbehandlingar undersöks och drömmen är att man en vacker dag skall kunna vaccinera sig mot bröstcancer.
  • Stöd. En viktig del av tillfriskningsprocessen är att man stöttar den drabbade så att denne känner hopp och kämparglädje, vilket i sin tur är ett effektivt vapen mot bröstcancer. Det handlar om stödgrupper och telefonlinjer där man kan prata med människor som själva gått igenom sjukdomen och som kan ge bra information, råd, tröst och sällskap.
  • Information. Genom att informera allmänheten om vad bröstcancer är och hur den kan bekämpas blir kampen mot den allt starkare. Möten, konserter, mässor, tidningar och bloggar hjälper alla till för att sprida kunskapen om sjukdomen.
  • Ekonomiskt bidrag. Pengar behövs för att forsätta forskning och hitta botomedel mot bröstcancer. Några enkla saker du kan göra är att spela på olika spel/lotterier där överskottet går till forskning. Det finns också fonder som Robur humanfond där 2 % av fonden sparkapital kan gå till valbar ideell organisationen som Bröstcancerfonden.