Behandlingar och teorier genom tiderna

Tack vare sin nyfikenhet har människan gått från grottmänniska till astronaut på en förhållandevis kort tid i världshistorien. Forskning och filosofi, experiment, resor och diskussioner har berikat kunnandet och även om utvecklingen ibland hamnat snett har den alltid så småningom kommit in på den rätta vägen igen.

När det kommer till bröstcancer är detta en av de tidigast diagnosticerade sjukdomarna genom tiderna och man har hittat skrifter från antikens Egypten där man beskriver dess utseende och förlopp. Eftersom man mumifierade sina döda gav det ett unikt tillfälle att undersöka och studera den mänskliga anatomin och stora genombrott gjordes av egyptierna, vilket senare spred sig till andra kulturer.

Läkare för femtusen år kände redan till hur tumörer bildades i brösten och förstod att sjukdomen kunde sprida sig till hela kroppen men man hade ingen effektiv behandling utan betraktade länge cancer som icke botbar. Problemet var att man inte upptäckte sjukdomen förrän den var långt framskriden då man varken hade röntgenapparater eller ultraljudsmaskiner så när en person fick sin diagnos var det ofta i slutskedet.

De gamla grekerna, som hatade att inte lyckas knäcka kunskapsnötter, förklarade bröstcancerns obotlighet genom att det hade med kvinnans menstruationscykel att göra. Blodet samlades i bröstet efter en menstruation, menade man, och det fanns inga metoder att stoppa detta. Det innebar dock inte att man inte försökte hitta lösningar och precis som egyptierna föreskrev man alla möjliga sorters drycker, krämer och underliga ämnen som t.ex. falkars avföring.

När den persiske kungen Xerxes mor Atossa fick bröstcancer på 400-talet f.Kr. besöktes hon av en skicklig grekisk läkare som hette Democedes som lyckades kurera henne. Med det blev hans ingrepp, vad den än var han gjorde, det första lyckade i historien. Genom medeltiden och in på 1800-talet fortsatte läkare med olika former av behandlingar, vissa lyckade – andra inte, men det var inte förrän under 1900-talets första hälft som man började genomföra regelrätta mastektomier och strålningsbehandlingar. Det är dock tack vare årtusenden av nyfikenhet och forskning som de allra flesta kvinnor med bröstcancer överlever idag.