Vad är bröstcancer?

Cancer är samlingsnamnet för en rad olika sjukdomar som alla har som gemensamma nämnare att de orsakas av att vissa celler i kroppen plötslig börjar dela sig och med det förökas på ett onaturligt sätt.. Allteftersom cancercellerna ökar bildas tumörer som börjar sprida sig till intilliggande vävnader och organ och beroende på vilken typ av cancer det är frågan om kan de mer eller mindre aggressivt förstöra stora delar av kroppen. Man har känt till cancer sedan antika dagar och förr i tiden brukade man kalla sjukdomen för kräfta, eftersom det grekiska ordet för sjukdomen, karkinos, syftar till just detta djur. Antikens läkare tyckte att tumörer liknade kräftor vars ben spretar åt alla håll och så namngav de sjukdomen på detta vis.

Det finns tusentals olika former av cancer och bröstcancer är den vanligaste sorten hos kvinnor. I Sverige räknar man med att denna typ representerar en tredjedel av de cancerformer som drabbar kvinnor och över 9000 kvinnor får denna diagnos varje år. Män kan också drabbas av bröstcancer men det handlar om en bråkdel av antalet kvinnor.

De flesta fall av bröstcancer upptäcks av kvinnan själv och det brukar vara i samband med att hon upptäcker en knöl i bröstet. Andra synliga symptom är att bröstvårtan kan blöda eller bli inåtvänd, liksom att bröstet fått en yta som liknar celluliter. Många fall upptäcks också genom rutinundersökningar och mammogram och man bör veta att det finns många fall där kvinnan inte upplevt några som helst tecken eller symptom.

Om man har drabbats av bröstcancer så brukar dess fortskridande och spridning delas in i fyra faser. Den första fasen kallas noll och innebär att man ännu inte drabbats av cancer men att det finns misstänkta celldelningar som läkaren vill hålla ett öga på. Fas ett innebär att man fått en elakartad tumör men att den är mycket liten och helt lokal till bröstet. Den fjärde och mest svårbehandlade fasen är när cancern har spridit sig till andra organ i kroppen.