Stödgrupper för alla

En stödgrupp består av ett antal människor som av olika anledningar genomgår ett svårt skede i livet och därför samlas för att ge varandra stöd. Det kan handla om allt möjligt: depression, död. sjukdom, krossat hjärta, beroende eller aggressionssvårigheter och det som är själva poängen är att alla deltagare befinner sig i en liknande situation och på så sätt kan identifiera sig med varandra. Hur välvillig en anhörig eller vän är i sitt stöd så är det egentligen bara människor som går eller gått igenom samma sak som verkligen förstår, och det kan kännas befriande att kunna uttrycka sina känslor helt och hållet. Som drabbad vill man inte alltid prata med sin omgivning om sin ångest eller sina problem, dels då man inte vill uppfattas som en belastning och dels för att man vill skydda dem från oro. Det finns också stödgrupper för anhöriga och vänner som på liknande vis kanske inte vill prata med den drabbade om hur oroliga de verkligen är.

Hur hittar man en stödgrupp?

Om man har drabbats av bröstcancer kan man hitta stödgrupper genom att tala med sin läkare som kan rekommendera bra och trygga grupper. Det är inte ovanligt att man redan i väntrummet hos onkologen talar med andra patienter som kan komma med tips och har man tillgåg till internet kan man hitta ett flertal stödgrupper över hela Sverige. Dessa grupper arbetar ideellt och man brukar mötas regelbundet i kommunala lokaler där man diskuterar sina erfarenheter. Ett vanligt missförstånd om just stödgrupper är att man bara sitter och deppar tillsammans; i själva verket kan en stödgrupp innebär mycket skratt och glädje där man hittar humorn i sin situation eller talar om dråpliga situationer. Man kan också få många bra råd och tips om enkla, praktiska situationer som till exempel att salta kex hjälper mot illamående.