Eftervård

När en person genomgår behandling av bröstcancer, vare sig det handlar om mediciner, strålbehandling eller kirurgi så blir de av förklarliga anledningar ofta trötta och utmattade. Det tär inte bara fysiskt på kroppen att behandlas utan även psykiskt då många patienter upplever ångest eller depression i samband med sin diagnos. Detta är helt naturligt och det är därför viktigt att bröstcancerpatienter vårdas både kroppsligt och mentalt.

Efter en mastektomi är det vanligt att patienten upplever smärta eller stelhet i eller omkring området som opererats och det kan därför vara bra att få gå på sjukgymnastik eller massage efteråt. Efter en eller några veckor blir man kallad till återbesök där man dels undersöker patientens allmäntillstånd liksom går igenom resultaten av de prover som gjorts i samband med operationen. Om det visar sig att man har en mer aggressiv form av bröstcancer kan uppföljande behandling behövas, som till exempel strålning, cellgifter eller hormonella mediciner för att man dels vill försäkra sig om att man tagit kål på alla cancerceller och dels i förebyggande syfte.

För många kvinnor upplevs ett avlägsnande av brösten som ett hårt slag. Man känner att man förlorat sin kvinnlighet och att man inte längre kan uppfattas som attraktiv och sexig. Därför väljer många att genomgå en plastikoperation där man lägger in implantat för att rekonstruera bröstet. Andra kvinnor väljer att bära sina ärr med stolthet, som en symbol för sin kamp och seger, och det har blivit allt vanliga med kreativa och fantasifulla tatueringar runt ärren.

Efter en friskförklaring är det viktigt att man går på regelbundna kontroller. Beroende på vilket stadium ens cancer befunnit sig i brukar läkaren rekommendera mellan sex månader till ett år för varje återbesök, och efter fem år brukar det räcka med ett årligt besök för alla. Det är också viktigt att patienten uppmuntras till fysiska och sociala aktiviteter för att återhämta sig rent mentalt från den tunga perioden och för att kunna se fram emot ett långt, friskt liv.